Podlahové kúrenie

Elektrické podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie

Tepelná pohoda

Pozitívnou vlastnosťou podlahového kúrenia vo všeobecnosti je veľmi dobrá tepelná pohoda, daná veľkou vykurovacou plochou s nízkou povrchovou teplotou a rovnomerným rozložením tepla v celom vytápěnom objemu. To umožňuje vykurovať miestnosti na teplotu o niečo nižšie (2-3 stupne Celzia) ako u klasického kúrenie, a to znamená úsporu energie. Podlahové kúrenie neobmedzuje interiér, z tohto dôvodu je vhodné aj pre historické objekty. U podlahového kúrenia dochádza len k minimálnemu víreniu vzduchu a preto je vhodnejšia pre osoby s dýchacími ťažkosťami.

Výhody elektrického podlahového kúrenia

Elektrické podlahové kúrenie, varianta podlahového vykurovania, prináša nesporné výhody a tiež určité špecifiká. Medzi argumenty, prečo si kúpiť práve tento typ vykurovania, patrí predovšetkým bezesporu nízke obstarávacie náklady vykurovacích elementov as nimi spojená veľmi reálna možnosť prípravy a inštalácia vykurovacích káblov alebo rohožou svojpomocne. Zvládne ju s kvalifikovaným elektrikárom asi každý (vlastné skúsenosti autorov tohto webu). Podstatná je aj rýchlosť prípravy vykurovacích prvkov. Veľmi dobre využiteľnou vlastnostou je neobmedzená flexibilita rozloženie topidel, čo v praxi znamená príležitosť pre vytvorenie zón s tepelnými štíty, alebo zhustenie slučiek kábla v miestach so zvýšeným predpokladom pre prochládání a s tým spojenú kondenzácii vlhkosti vplyvom vzniku rosného bodu (severnej roh domu atď, veľmi prínosné pre staré domy!). Ďalej připočteme nulové náklady na údržbu elektrického podlahového kúrenia, a to pri predpokladanej minimálne 30ti leté životnosti vykurovacích elementov. Prínosom sú aj rozsiahle možnosti regulácie, keď na jednej strane možno jedným regulátorom riadiť celý dom s niekoľkými miestnosťami naraz, alebo naopak regulovať každú miestnosť iv čase samostatne, čo prináša ďalšie úspory energie. Vžitá povera, že vykurovací kábel alebo rohož pri poškodení nemožno opraviť nie je namieste, prostredníctvom sad na opravu káblov táto možnosť existuje ai keď je pri oprave zásah do podlahy nepríjemný, oprava možná je. Ak sa vyskytne porucha na elektrickom podlahovom kúrenie, je to problém, pretože podlaha prestane topit. Ak sa ale vyskytne v podlahovom kúrenie teplovodním, je to nešťastie. Voda v porušenom teplovodním vedenie môže na objektu napáchať veľké škody.

Inštalácia podlahového kúrenia - vykurovacie káble, vykurovacie rohože

Elektrické podlahové kúrenie inštalujeme do nosnej vrstvy podlahy a to s jej rôznou výškou podľa potreby na akumuláciu. Silnejšia vrstva podlahy znamená vyššiu akumuláciu tepla, čo okrem iného znamená, že vďaka akumulácii dokáže pokryť aj desiatky minút dlhé prerušenia dodávky energie spôsobené vypínáním elektrického prúdu v priamovýhrevné tarifu HDO. Vykurovacie káble alebo rohože sa umiestňujú do vrstvy betónovej zmesi, alebo ešte lepšie, vzhľadom k lepšej tepelnej vodivosti materiálu, do vrstvy anhydritové. Zalití vykurovacích elementov anhydritovou zmesí je tiež ku káblom alebo rohožím podstatne šetrnejší. Vykurovacie rohože môžu byť tiež umiestnené priamo pod nášľapnou vrstvou podlahy, napríklad dlažbou. Teplotná reakcie takéto inštalácie sú potom neporovnateľne rýchlejší a akumulácia podstatne nižšia.

Podlahové kúrenie pod plávajúcu podlahu - vykurovacie fólie

Pre laminátové a drevené plávajúce podlahy sú určené vykurovacie fólie. Laminátová plávajúca podlaha je na dotyk chladná a preto je vhodné pre príjemný pocit priestor podlahou vykurovať alebo ju využiť len ako doplnkový zdroj tepla, tak aby plocha podlahy nestudila. Vykurovacie fólie sú najvhodnejším riešením. Vykurovacie fólie sa inštalujú priamo pod plávajúcu podlahu, nezvyšujúce stavebné výšku podlahy a ich montáž je natoľko jednoduchá, že jej môžu stavebníci inštalovať svojpomocne.

Podlahové kúrenie - príklady použitia

Elegantné je použitie elektrického podlahového kúrenia ako hlavného zdroja vykurovania v nízkoenergetickom objektu, kedy kompletné obstarávacie náklady elektrického podlahového vykurovania zodpovedajú cenou, povedané s nadsádzkou, jednému väčšiemu radiátoru pre ústredné kúrenie. Napriek tomu získame vyrovnaný, sálavý zdroj tepla generujúci vynikajúcu tepelnú pohodu pri rozumnej teplote vo vykurovanej miestnosti. Vďaka veľkej vykurovacej ploche a nízkej povrchovej teplote je v takom objekte spotreba energie veľmi nízka. Ďalší príklad takmer ideálneho použitie elektricky vykurované podlahy v objekte s vyšším energetickým nárokom je v kombinácii so zdrojom priameho tepla - krbovými kamny, alebo krbovou vložkou apod. Vyhrievacia podlaha slúži na temperovanie domu alebo miestnosti na určenú základnú teplotu, a na komfortnú teplotu, kde sa podstatne zvyšujú energetické nároky, dotápíme potrebné práve kamny. U elektrické vykurovacie podlahy môžeme v podobných prípadoch využívať s úspechom tzv samoregulačného efektu: vykurovaciu podlahu udržiava termostat prostredníctvom podlahového čidla na konštantnej teplote, tým v podlahe nedochádza k zbytočným energeticky náročným teplotným výkyvom. Napriek tomu ale k regulácii dochádza, pretože sa pri poklese teploty v miestnosti podlaha viac ochladzuje a zahrievacie cykly vykurovacieho elementu sa spúšťajú častejšie (a naopak), práve preto, aby sa teplota vnútri podlahy udržala na stálej teplote, a tým sa do značnej miery reguluje aj teplota vo vykurovanej miestnosti.