Obecné informace - příprava, výběr

 1. Dimenzace elektrického podlahového topení: tepelná ztráta, odhad topného výkonu
 2. Návrh elektrického podlahového topení
 3. Nejpoužívanější způsoby realizace a ceny za m2 >>>
 4. Doporučené plošné příkony pro nejpoužívanější podlahové krytiny
 5. Přehled vhodných výkonů s ohledem na typ stavby
 6. Seznam výhod elektrického podlahového topení  >>>
 7. Podlahové topení článek  >>>
 8. Příklad ucelené řady stavebních směsí pro podlahové topení  >>>
 9. Podmínky pro přidělení přímotopné distribuční sazby D57d (D45d) skupiny ČEZ

Dimenzace elektrického podlahového topení: tepelná ztráta, odhad topného výkonu

Tepelná ztráta je množství energie, kterou musíme do vytápěného prostoru dodat, abychom zajistili a udrželi teplotu v interiéru na požadované úrovni. Hodnota tepelné ztráty je závislá především na konstrukci a materiálovém složení domu, tzn. na tepelně-izolačních vlastnostech obvodových konstrukcí, střechy, stropů, izolaci podlahy, kvality oken atd. a také na tzv. vnější výpočtové teplotě – v závislosti na regionu je to -12 až -18 st. C. Požadovaná teplota interiéru se pohybuje v rozmezí 18 - 22 st. C.

Místnost v moderním a dobře zatepleném domě bude mít zcela jistě daleko menší tepelnou ztrátu, než stejně velká a stejně situovaná místnost např. ve starém kamenném, nebo i jiném nezatepleném domě.

Tepelná ztráta se označuje písmenem Q a je udávána ve wattech nebo kilowattech, měla by být součástí projektové dokumentace domu, nebo je možné ji dodatečně nechat spočítat odborným projektantem, případně můžete využít některý z on-line kalkulátorů na internetu – třeba na serveru www.TZB-info.cz a tepelnou ztrátu si spočítat sami.

Topný výkon je samozřejmě možné také navrhnout odhadem, pro tento případ poslouží tyto orientační hodnoty:

  • Starší nezateplené objekty – 40-50 W/m3
  • Starší objekty s dodatečným zateplením – 30-40 W/m3
  • Současné novostavby – 20-30 W/m3
  • NED (nízkoenergetické domy) – 15-20 W/m3

 

Návrh elektrického podlahového topení

Při návrhu topného systému jako hlavního zdroje vytápění je nutné vycházet z tepelných ztrát místnosti a také z plochy, která se dá využít pro instalaci podlahového topení (dále jen „topná plocha“). Podíl tepelné ztráty(výkonu) a plochy násobíme koeficientem 1,3 - získáme tím hodnotu výkonu podlahového topení na m2, který potřebujete instalovat, aby podlahové topení úspěšně plnilo funkci hlavního zdroje tepla. Na základě požadavku výkonu na m2 se pak, jako následující krok, vybírají vhodné topné rohože, kabely nebo fólie. Pokud nelze takto vypočtený příkon instalovat v celém rozsahu do podlahové plochy z důvodu max. doporučených výkonů (viz. tabulka), je třeba použít přídavné topení – elektrické sálavé panely nebo sálavé přímotopy.

Při návrhu topného systému za účelem temperování podlahy, tzv. „teplá podlaha“ paradoxně často volíme vyšší měrné výkony než u hlavního vytápění a to z důvodu vylepšení dynamiky, tj. rychlosti náhřevu v přerušovaném topném režimu. Obecně se používají výkony 80-160W/m2 v závislosti na účelu používání a podlahové krytině. V místnostech kde je potřeba rychlejší ohřev (ohřev dlažby v koupelně v určený čas) zvolte výkonnější elementy, v místech s trvalým ohřevem, využijte elementy s výkonem nižším. Pokud se jedná o krátkodobou temperaci povrchu podlahy, doporučujeme topný elementy instalovat blízko povrchu podlahy v horní hranici doporučených příkonů W/m2. 

Návrh a provoz podlahového topení se řídí hlavně normou ČSN EN1264. Maximální teplota povrchu pro obytné místnosti je 29°C a 35°C pro okrajové zóny. Z hygienických a fyziologických hledisek lze maximální povrchové teploty pro obytné místnosti doporučit do 27°C. Teplota podlahy naměřená termostatem není teplotou povrchu, ale teplotou nahřátého betonu. Tato teplota s ohledem na typ podlahové krytiny bývá i o 10°C vyšší než teplota povrchu. Proto doporučujeme provést měření povrchu a kalibraci podle této teploty.

Vztah mezi podlahovými krytinami a instalovaným výkonem na m2

Z vypočteného výkonu na m2 pak vyplývá i vhodnost typu povrchové úpravy podlahy. Např. pokud nainstaluji topné rohože o výkonu 160W/m2 a potřebuji tento výkon v plném rozsahu přenést do prostoru, musím volit materiály s nízkým tepelným odporem (dlažba, PVC). Pokud použiji na takový výkon materiál s vyšším tepelným odporem, výkon se nepodaří přenést do prostředí a bude omezován regulací z důvodu přehřívání topného prvku.

Vhodnost nášlapných vrstev pro podlahové topení

Orientační tepelný odpor finálních povrchových úprav:

Keramická dlažba - 0,010 m2K/W
PVC krytina - 0,020 m2K/W
Celo-vinylová podlaha - 0,033 m2K/W
Laminátové plovoucí podlahy - 0,040m2K/W až 0,070 m2K/W
Parkety 8mm - 0,045 m2K/W
Parkety 10mm - 0,050 m2K/W
Koberec tenký - 0,075 m2K/W
Vinylová podlaha (VINYL-HDF-KOREK) - 0,090 m2K/W
Parkety 20mm - 0,100 m2K/W
Koberec středně silný - 0,100 m2K/W
Dřevěná a korková podlaha - více než 0,125 m2K/W
Marmoleum Ethernity click - 0,150 m2K/W

Více materiálů a jejich tepelná vodivost:

 

Pro podlahové topení je nejvhodnější dlažba, která má nejnižší tepelný odpor a tak pod ní můžete instalovat topení o nejvyšším výkonu např. 160W/m2. Z pohledu prostupu tepla je vhodné i linoleum, kde podle typu lze instalovat výkon i nad 100W/m2. U laminátové plovoucí podlahy je to 80W/m2 a dřevěné plovoucí podlahy 60W/m2. Vždy se u dodavatele informujte o konkrétním výrobku, je-li vhodný pro podlahové topení a s jakým výkonem.

Volba vhodné podlahové skladby

  • přímotopná skladba - topný prvek se umísťuje co nejblíže povrchu a často se v případě doplňkového vytápění odděluje tepelnou izolací pro odstínění akumulace podkladu
   Charakteristika: malá nebo téměř žádná akumulace, rychlý náhřev, bezprostřední reakce na změny teplot, výborná regulovatelnost
  • poloakumulační skladba - topný prvek je umístněn uprostřed cca 5 – 8 cm betonové desky nebo v případě anhydritu je instalován až na podkladní izolaci a je zalit vrstvou 3,5 – 6 cm
   Charakteristika: akumulace dostatečná k vykrytí vypnutí nízkého tarifu HDO i v energeticky náročnějších prostorech, pomalý náhřev, dobrá regulovatelnost
  • akumulační skladba - topný prvek je umístněn uprostřed 8 – 20 cm betonové desky a je provozován v přerušovaném režimu 16/24 hodin
   Charakteristika:  akumulace pro uvolňování tepla na několik hodin, velmi dlouhý náhřev (několik hodin), nefunkční regulace útlumu, při dnešní dvoutarifní 20ti hodinové přímotopné sazbě tato skladba není vhodná

Zařizovací předměty

Plochy, kde je instalované elektrické podlahové topení, nelze zastavět zařizovacími předměty. Nábytek umístěný na těchto plochách musí stát na min. 4 cm „nožičkách“. Vše co může zakrýt větší plochu vytápěné podlahy je nevhodné. Zejména u topných rohoží instalovaných přímo pod dlažbou může docházet k lokálnímu přehřívání a to má za následek zkracování životnosti topných kabelů. Doporučujeme s rozmyslem naplánovat po obvodu místnosti netopnou zónu pro umístnění zařizovacích předmětů.

Takhle ne ...
Takhle ano.

Regulace elektrického podlahového topení

Výběr způsobu regulace je zásadním rozhodnutím, které ovlivňuje nejen komfort správy topného systému, ale i spotřebu energie.
 

Základní rozdělení regulace

Lokální regulace prostřednictvím termostatů instalovaných v každé místnosti samostatně je svojí jednoduchostí elegantním a cenově rozumným řešením pro menší objekty. Její výhodnou je kompletní nastavování v dané místnosti a nezávislost na PC nebo mobilním telefonu. Nevýhodou je slyšitelné spínání topného okruhu a komplikované vzdálené ovládání potřebné např. pro rekreační objekty.
Centrální regulace zajišťuje ovládání celého systému z jednoho místa (vzdáleně přes internet, lokálně na PC nebo mobilním telefonem). 

 

 

Doporučené plošné příkony pro nejpoužívanější podlahové krytiny

Podlahová krytina Doporučený plošný příkon W/m2
Dřevěná plovoucí podlaha * 40 - 60
Laminátová plovoucí podlaha 80
Dlažba 80 - 160
PVC, linoleum, vinyl * 60 - 100
Koberec * 40 - 80
Dlažba v koupelně 160

*O vhodnosti použití těchto krytin na podlahové topení a jejich tepelné vodivosti se informujte u dodavatele.

 

 

Přehled vhodných výkonů s ohledem na typ stavby

Kategorie stavby Energetická náročnost Trvale obývané prostory Koupelny
NED - nízkoenergetický dům 15-50 kWh/m2.rok do 80 W/m2 160 W/m2
Běžný dům splňující normy 80-150 kWh/m2.rok 100 W/m2 160 W/m2
Energeticky náročný objekt nad 180 kWh/m2.rok 160 W/m2 160 W/m2

 

 

Podmínky pro přidělení přímotopné distribuční sazby D57d (D45d) skupiny ČEZ

Před zahájením rekonstrukce nebo stavby nového domu s elektrickým vytápěním je třeba podat vyplněnou žádost o připojení elektrického zařízení a to vašemu dodavateli elektrické energie. Tato žádost se vztahuje k připojení jak nové přípojky, tak i k navýšení příkonu při dodatečné instalaci elektrického topení. V žádosti vyplníte navržený příkon elektrického přímotopného topení, příkon ohřívačů vody i příkony ostatních plánovaných spotřebičů.

Pro ekonomický provoz elektrického topení je nejvhodnější dvoutarifová přímotopná sazba D57d (D45d), na kterou vzniká nárok tehdy, pokud je instalovaný příkon elektrického topení minimálně 40% celkového příkonu Vaší přípojky. Do tohoto výkonu se započítává i příkon bojleru pro ohřev vody.Například u hlavního jističe  3*25A je minimální instalovaný příkon 3*25A*230V*0,4(%)=6900W. Pokud však prokážete výpočtem tepelných ztrát, že instalovaný výkon elektrického přímotopného topení odpovídá ztrátám objektu nebo odpovídá minimálně 80% pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění v průkazu energetické náročnosti budovy, můžete využívat tuto sazbu i bez dodržení 40% podílu instalovaného příkonu. Více: ČEZ Distribuce.

U přímotopné sazby D57d (D45d) je pak 20 hodin denně dodávaná elektřina za cenu nízkého tarifu a po tuto dobu jsou v provozu topné spotřebiče. Zbývající 4 hodiny jsou rozdělené na maximálně 7 úseků s délkou do 60 minut a to s časovým odstupem minimálně jedné hodiny.

U rekonstrukcí bude pravděpodobně nutná úprava elektroinstalace rozvodné skříně, výměna elektroměru za dvoutarifový a ovládání s odděleným spínáním elektrického topení.