Jak na topné kabely

  1. Kdy použít topné kabely?
  2. Jaký je rozdíl v použití jednožilového a dvoužilového topného kabelu?
  3. Instalace topných kabelů pro následnou betonáž
  4. Instalace topných kabelů pro zalití anhydritem
  5. Termostat, podlahová sonda
  6. Elektrické zapojení
  7. Výpočet rozteče topných kabelů (pomůcka MS EXCEL)

 

Kdy použít topné kabely?

Topné kabely se používají především při instalaci do vrstvy betonu nebo anhydritu. Jedná se o akumulační variantu (dle tloušťky vrstvy - do 8 cm poloakumulační, 8 cm a více akumulační) Náhřev podlahy je pomalejší než u přímotopné varianty s topnou rohoží přímo pod krytinou, vhodné při využívání přímotopného tarifu (díky akumulaci dokáže vykrýt i desítky minut dlouhé přerušení dodávky energie způsobené vypínáním elektrického proudu v přímotopném tarifu HDO). Výhodou je flexibilita pokládky, topný kabel je možno položit s proměnlivou roztečí v místech na požadavek vyššího plošného příkonu. Nevýhodou je poměrně náročná příprava instalace kabelu.

Požadovaný plošný topný příkon vzniká kombinací dvou faktorů: roztečí kabelu a metrovým výkonem kabelu (10, 15, 18 W/m). Např. výkon 100 W na m2 dosáhneme instalací 10W kabelu s roztečí 10 cm.

POZOR: Rozteč instalovaného kabelu nesmí být menší než 4 cm, topné kabely se nesmějí dotýkat ani křížit.

 

Jaký je rozdíl v použití jednožilového a dvoužilového topného kabelu?

Jednožilový topný kabel je tvořen jedním topným vodičem. Oba konce topného kabelu jsou zakončeny netopnou částí tzv. studenými konci. Při instalaci je nezbytné vycházet topným kabelem z instalační krabičky a při zachování roztečí a vhodné trasy se s druhým koncem kabelu vrátit do instalační krabičky. Díky tomu je instalace o něco náročnější na správné rozvržení trasy i s ohledem na délku kabelu.<

Dvoužilový topný kabel je na jednom konci opatřen dvěma vodiči pro napájení celého topného kabelu, které se zapojí do instalační krabičky. Druhý konec kabelu bude končit kdekoli na topné ploše, není potřeba se vracet do instalační krabičky tak jak je to nutné u jednožilového kabelu.<

Jednožilový kabel je cenově výhodnější, ale je náročnější na pokládku, protože se musíte vrátit bez překřížení a se zachováním správné rozteče druhým koncem kabelu na začátek do instalační krabičky.

Instalace topných kabelů pro následnou betonáž

Při přípravě instalace topných kabelů do vrsty betonu můžeme pro fixaci topných kabelů použít karisítě, pro upevňění kabelu na karisíť pak např. tenké zdrhovací elektrikářské pásky. Topný kabel umístěte do středu vrstvy betonu. Dbejte na to, aby topný okruh byl co nejlépe "obalen" betonem, bubliny a podobné nedokonalosti mohou způsobit přehřívání kabelu a snížení jeho životnosti.

 

Instalace topných kabelů pro zalití anhydritem

V případě anhydritové podlahy se topné kabely instalují přímo na separační fólii, která celoplošně ochraňuje tepelnou izolaci před zatečením anhydritu a jejím vyplavením. Topné kabely se fixují plastovými příchytkami ve tvaru vidličky a ty po zapíchnutí do tepelné izolace udržují požadovanou rozteč. Instalace je rychlá a díky šetrnému zalévání anhydritovou směsí, která je velmi řídká, a tak dochází k výbornému obalení topného kabelu. Anhydritová podlaha má velmi dobrou tepelnou vodivost (lepší než beton).

 

     

Termostat, podlahová sonda

Každá instalace topného kabelu vyžaduje také instalaci termostatu s podlahovou sondou. Termostat se instaluje do instalační krabice KU68 ve výšce 120-150cm. Neměl by být na vnější ochlazované stěně a v místě kde může docházet k dlouhodobějšímu ovlivňování sluncem. Termostat musí mít bezpečný odstup od místa kde hrozí postříkání vodou, tedy musí být dále než 60cm od vany, sprchy nebo umyvadla. Napájení topného kabelu zajišťuje termostat, ke kterému je nutné přivést napájecí vodiče s napětím 230V s jištěním přes proudový chránič 30 mA. Mezi podlahou a instalační krabicí se umístní dvě elektroinstalační trubice (tzv.husí krky). První trubice je určena pro přívodní vodiče topného kabelu, bude zakončena na hraně stěny a podlahy. Druhá trubice je pro podlahové teplotní čidlo, musí být protažena až mezi smyčky topného kabelu, nejlépe min. 40 cm do topné plochy - konec trubice je nutné zajistit lepící páskou proti zatečení lepidla nebo stěrky, umožní tak případnou výměnu podlahové ho čidla. Poloměr ohybu elektroinstalační trubice mezi stěnou a podlahovou by měl být min. 6cm, aby nebránil zasunutí čidla.

Instalační trubice s podlahovým čidlem se nesmí křížit ani dotýkat s topným kabelem.

Správné umístnění je v otevřené smyčce na středu mezi topným kabelem, viz. obrázek.

Podlahová sonda a termostat

Elektrické zapojení

Norma ČSN 33 2000 7-753 odst. 413.1. předepisuje osazení napájecího obvodu elektrického podlahového vytápění proudovým chráničem vybavujícím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA. Pro instalaci do vlhkých prostor (koupelny, WC, sušárny, ...) je nutné použít topné kabely s ochranným vodivým krytem (s ochranným opletením) připojeným k místnímu doplňujícímu pospojetí a k ochranném vodiči PEN.

Nejčastěji se topný kabel napájí přímo přes termostat, ovšem příkon a proud topného kabelu nesmí pak překračovat hodnoty specifikované výrobcem termostatu. Rozsáhlejší vytápěné plochy s vyšším příkonem nebo proudem ovládané jedním termostatem se musí spínat přes stykač. V takovém případě výstup z termostatu pro zátěž (topný kabel) ovládá cívku stykače. Některé termostaty (AUBE TH-132AF) v tomto zapojení vyžadují doplnění obvodu o filtr proudového rázu, který se umístňuje na svorky cívky stykače. Při instalaci více topných kabelů a spínání přes stykač, lze řešit i rozdělení zátěže do více fází.

Zapojení a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba s osvědčením podle vyhlášky č. 50/78 Sb. !!!