Jak na topné rohože

Jak provést montáž elektrické topné rohože

 

Výběr topné rohože, plán pokládky

Topnou rohož vybíráme podle požadované topné plochy, kterou chceme pokrýt. Je nutné si připravit plán pokládky, tzn. vycházet ze základního rozměru rohože, což je její šířka - nejčastěji 0,5 m. Pokud chceme pokrýt plochu o rozměrech 1x3 m (3m2), zvolíme topnou rohož šíře 0,5 m a délky 6 m, kterou v polovině délky pokládky nastřihneme (pouze tkaninu, nikdy kabel !), otočíme a vrátíme se zpět k počátku pokládky, čímž vzniknou vedle sebe dva pruhy 0,5 x 3m, tj. celkem 3 m2. Mezi topnou rohoží a stěnou je nutné dodržet odstup 5cm. Na obrázcích níže uvádíme příklad pokládky topné rohože a také možnosti manipulace s topnou rohoží při pokládce.

Minimální odstup smyček kabelů topné rohože jsou 3 cm, kabely se nesmí dotýkat ani křížit, topný kabel nesmí procházet dilatační spárou.

Příprava a pokládka

Topnou rohož klademe na čistý, nezaprášený napenetrovaný podklad, nejčastěji na beton, anhydrit, starou dlažbu nebo izolační desky F-board (viz. Skladba podlahy). Po nalepení topné rohože na podklad a zasunutí přívodního tzv. studeného konce do husího krku topnou rohož překryjeme vrstvou flexibilního materiálu (viz. Stavební směsi pro podlahové topení) nebo zalijeme flexibilní stěrkou. Po zavadnutí flexibilní směsi pak lepíme dlažbu, opět flexibilním lepidlem. U menších ploch můžeme lepit dlažbu současně se zaléváním rohože flexibilním materiálem. 

Nejčastější závadou je poškození topného kabelu při jeho instalaci a to zejména při čištění spár ostrým předmětem mezi dlaždicemi.


Skladba podlahy

Na obrázku je skladba podlahy s izolační deskou F-board, používá se v případě tepelně neizolovaného podkladu, nebo při požadavku rychlého náhřevu podlahy např. v koupelnách. Bez použití desek F-board se skladba podlahy nemění.

Skladba podlahy s topnou rohoží

  1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba)
  2. Flexibilní lepící tmel
  3. Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)
  4. Topná rohož
  5. Izolační deska F-Board (6 nebo 10 mm)
  6. Flexibilní lepící tmel
  7. Podkladní betonová deska

Termostat, podlahová sonda

Každá instalace topné rohože vyžaduje také instalaci termostatu s podlahovou sondou. Termostat se instaluje do instalační krabice KU68 ve výšce 120-150cm. Neměl by být na vnější ochlazované stěně a v místě kde může docházet k dlouhodobějšímu ovlivňování sluncem. Termostat musí mít bezpečný odstup od místa kde hrozí postříkání vodou, tedy musí být dále než 60cm od vany, sprchy nebo umyvadla. Napájení topné rohože zajišťuje termostat, ke kterému je nutné přivést napájecí vodiče s napětím 230V s jištěním přes proudový chránič 30 mA. Mezi podlahou a instalační krabicí se umístní dvě elektroinstalační trubice (tzv.husí krky). První trubice je určena pro přívodní vodiče topné rohože, bude zakončena na hraně stěny a podlahy. Druhá trubice je pro podlahové teplotní čidlo, musí být protažena až mezi smyčky topného kabelu, nejlépe min. 40 cm do topné plochy - konec trubice je nutné zajistit lepící páskou proti zatečení lepidla nebo stěrky, umožní tak případnou výměnu podlahové ho čidla. Poloměr ohybu elektroinstalační trubice mezi stěnou a podlahovou by měl být min. 6cm, aby nebránil zasunutí čidla.

Instalační trubice s podlahovým čidlem se nesmí křížit ani dotýkat s topným kabelem. Zapojení a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba s osvědčením podle vyhlášky č. 50/78 Sb. !!!

Správné umístnění je v otevřené smyčce na středu mezi topným kabelem, viz. obrázek.

správně umístěná podlahová sonda s termostatem pro topnou rohož

 

 Elektrické zapojení

Norma ČSN 33 2000 7-753 odst. 413.1. předepisuje osazení napájecího obvodu elektrického podlahového vytápění proudovým chráničem vybavujícím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA. Pro instalaci do vlhkých prostor (koupelny, WC, sušárny, ...) je nutné použít rohože s topnými kabely s ochranným vodivým krytem (s ochranným opletením) připojeným k místnímu doplňujícímu pospojetí a k ochranném vodiči PEN.

Nejčastěji se topná rohož napájí přímo přes termostat, ovšem příkon a proud topné rohože nesmí pak překračovat hodnoty specifikované výrobcem termostatu. Rozsáhlejší vytápěné plochy s vyšším příkonem nebo proudem ovládané jedním termostatem se musí spínat přes stykač. V takovém případě výstup z termostatu pro zátěž (topnou rohož) ovládá cívku stykače. Při instalaci více rohoží a spínání přes stykač, lze řešit i rozdělení zátěže do více fází.   

 

Typy topných rohoží 

Označení 80W/m2 100W/m2 150W/m2 160W/m2 průměr kabelu (mm)
Sady pro svépomocnou  instalaci     3-4
LDTS dvoužilové, lepící pásky   3-4
CM dvoužilové ultratenké, lepící pásky       2.5-2.7
LPSV jednožilové, lepící pásky       4,5-5,1
LD jednožilové, lepící pásky       3.0-3.4

Galerie obrázků instalace topných rohoží