Podlahové topení cena

 1. Pořizovací cena podlahového topení
 2. Provozní cena podlahového topení (cena za spotřebu)
 3. Cena za účinnost a kvalitu komponent podlahového topení
 4. Co je skutečně důležité u komponent pro elektrické podlahové topení
 5. Podlahové topení cenový návrh a možnosti realizace
 6. Potřebujete nakoupit podlahové topení? Jaká bude cena?
 7. Podlahové topení spotřeba →

 

 

Pořizovací cena podlahového topení

Podlahové topení cena

Cena za jakou pořídíte elektrické podlahové topení závisí především na volbě topných komponent.
Topné komponenty volíme podle plánované skladby podlahy a finálové podlahové krytiny, do určité míry pak i dle preferencí investora nebo uživatele, nejsou-li v rozporu s funkčností celého systému. Pro realizaci elektrického podlahového topení používáme tyto základní komponenty různých typů, provedení a měrných výkonů (zjednodušeně):

 • topné kabely, cena od 210Kč/m2
  - jednožilové: ekonomická varianta, nízká cena, pracnější pokládka
  - dvoužilové: výborná flexibilita pokládky, jednodušší instalace
 • topné rohože, cena od 330Kč/m2
  - jednožilové: ekonomická varianta topných rohoží, pracnější pokládka
  - dvoužilové: nejrychlejší a nejméně pracná instalace
 • topné fólie, cena od 530 Kč/m2
  - fólie 0,4 mm, suchá skladba, ideální pod plovoucí zámkové podlahy

Ceny často poptávaného podlahového topení dle priorit zákazníků

Nejpoužívanější skladby: Doporučené skladby podlah (podlahové topení cena za m²)

 

 

Provozní cena podlahového topení - jaká bude cena za spotřebu elektřiny vašeho domu či bytu

Připravili jsme pro vás interaktivní pomůcku pro rychlý odhad nákladů na provoz elektrického podlahového vytápění. Výstupem je přibližná cena za roční spotřebu elektřiny. Stěžejním výchozím údajem pro odhad je hodnota tepelné ztráty, označuje se písmenem Q, jednotkou jsou watty nebo kilowatty Q(W). Zjednodušeně lze říci, že 1kW tepelné ztráty znamená roční spotřebu na vytápění 1MW (1000 kW). Při typické tepelné ztrátě běžného dnešního domu vyhovujícího normám - 5kW, bude roční spotřeba energie vašeho domu na vytápění 5MW (5000 kW). Dosazením vaší aktuální ceny elektřiny za kWH získáte odhad ceny za topnou sezónu v Kč. Jedná se o spotřebu topného systému, bez dalších spotřebičů, ohřevu TUV atd.

Výsledná hodnota spotřeby vychází z tohoto příkladového zadání:

 • z celkové tepelné ztráty prostupem stavební konstrukcí (bez ztráty větráním)
 • klimatická oblast teplá – venkovní výpočtová teplota -12st.C (závisí na lokalitě)
 • podlahové elektrické topení – přímotopné nebo poloakumulační samostatně regulované, plnohodnotná podlahová izolace
POZOR! Nepleťte si tepelnou ztrátu s instalovaným příkonem. Instalovaný příkon nemá se spotřebou systému řízeného regulací přímou souvislost!
 

 

Kde také najdete tepelnou ztrátu
Tepelnou ztrátu (TZ) počítá projektant domu, další výpočty energetické bilance domu na TZ navazují. Kde hodnotu TZ můžete získat:

 • v projektu RD, nebo
 • v dokumentaci k PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budov)

Bohužel z nejasných důvodů není TZ vždy přímo součástí projektu nebo dokumentace k PENB, přestože se jedná o základní výpočet. V takovém případě můžete zkusit:

  POZOR, DŮLEŽITÉ:

Cena za účinnost a kvalitu komponent podlahového topení

Pravidelně se u zákazníků poptávajících podlahové topení setkáváme s dotazy na účinnost různých skladeb a topných komponent u podlahového topení, např. topná rohož vs. topná fólie, nebo „zázračná asijská fólie“ vs. obyčejný český topný kabel. Jde většinou o výsledek marketingové masáže některých prodejců, kteří vydávají určité výrobky za kosmickou technologii s účinností vyšší, než nejvyšší a ohýbají pro ně i fyzikální zákony. Pamatujte, že účinnost všech elektrických přímotopných zařízení – přeměna elektrické energie na tepelnou (topná rohož, topná folie, přímotop, topný panel) je stejná, tj. téměř 100%. Protože topný prvek u podlahového topení netopí přímo, ale prostřednictvím podlahové skladby a krytiny (anhydritu, betonu, dlažby, plovoucí podlahy, vinylu ….) není důležité, kdo podlahu zahřívá, je-li to kabel, rohož, folie nebo „kosmická technologie“. Topný prvek skladbu prohřeje a vyzařování tepla se odehrává z povrchu podlahy. Záleží pouze a jen na její povrchové teplotě a dostatečné tepelné izolaci pod skladbou. Když pod podlahou rozděláte oheň a dokážete regulovat teplotu jejího povrchu na normou stanovených maximálních 27 St.C, bude účinek stejný jako u „ultra-mega-super“ asijské topné folie vyvinuté pro mezigalaktické kosmické lodě a prodávané proto za násobně vyšší cenu. Teplo se v podlahové skladbě z fyzikální podstaty šíří vedením (kondukcí), rychlost vedení tepla závisí na tepelné vodivosti podlahy. Zdroj tepla dříve či později (závisí na měrném výkonu, vodivosti podlahy a míře akumulace) zvýší teplotu podlahy a přes podlahovou krytinu začne v určitém poměru daném její povrchovou teplotou předávat teplo do prostoru částečně vyzařováním (sáláním) a částečně ohřevem vzduchu (konvekcí). Skutečně důležitá je pouze materiálová, řemeslná a elektrotechnická kvalita topného prvku. Pozor tedy na "masáže" některých prodejců s argumenty popírajícími fyzikální zákony. Pochopitelně je to proto, že je třeba obhájit vysokou cenu některých „zázračných“ topných prvků obvykle asijské provenience.

 

 

Co je skutečně důležité u komponent pro elektrické podlahové topení

 • kvalita provedení výrobku a jeho elektroinstalace, soulad s platnými normami EU
 • měrný výkon - jeho správná volba vzhledem k celkové ztrátě a možnostem skladby a limitům prodloužené záruky
 • sladění komponent topení s ostatními částmi skladby včetně tepelné izolace
 • prodloužená záruka nejen slibovaná, ale hlavně reálná vzhledem k historii výroby komponent
 • přesná regulace prostorovým a podlahovým čidlem s omezením teploty, která zajistí dlouhou životnost komponent
 • správná instalace s dodržením stanovených postupů a pravidel
 • cena přiměřená, nenafouklá nesmyslnými argumenty popírajícími fyzikální podstatu
 • celkový návrh zohledňující vše výše uvedené včetně všech ostatních okolností (dilatační celky, podlahové izolace, vlastnosti a interakce souvrství ….)

 

 

Podlahové topení cenový návrh a možnosti realizace

Návrh podlahového topení

Správný návrh elektrického podlahového topení zohledňuje více aspektů. Má-li topení a podlaha sloužit desítky let, je třeba navrhnout správné komponenty na správném místě skladby v souladu s vhodnou finálovou krytinou a tepelnými izolacemi. Zohlednit je třeba měrný a celkový výkon, dilatační celky, tepelné izolace, regulaci, posoudit vlastnosti a tepelný odpor netradičních krytin.

U jednoznačných nebo rozsahem menších aplikací typu můžete načerpat dostatek informací i cenu podlahového topení v těchto zdrojích:

U kompletního návrhu pro rodinný dům nebo složitějších aplikací nabízíme službu zpracování návrhu vytápění včetně specifikace komponent. Obdržíte technickou specifikaci s výčetkou materiálu (podklad k realizaci) a přesnou cenou, návrh bude reflektovat všechny nutné souvislosti - skladbu podlahy, finálovou podlahovou krytinu, návrh dilatačních celků, vhodný typ a dimenzování topných komponent splňující požadavky výrobce pro poskytnutí prodloužené záruky a tím i zajištění dlouholeté bezproblémové funkčnosti.
O podrobnostech služby „Kompletní návrh“ se informujte na emailu „obchod@podlahove-topeni.eu“, nebo na telefonech 602 174 567 a 602 376 066.

Realizace podlahového topení

 • Podlahové topení svépomocí:
  poskytneme Vám dostatek informací pro svépomocnou instalaci, potřebovat budete pouze elektrikáře s platným osvědčením o odborné způsobilosti (dříve „padesátka“)
 • Podlahové topení s Vaším elektrikářem:
  poskytneme dostatek informací nebo zaškolení Vašemu elektrikáři
 • Podlahové topení od nás:
  Kompletní služba od konzultace a návrhu až po instalaci a přípravu záručních dokumentů.
  POZOR, závisí na vytíženosti a lokalitě, nutno ověřit možnosti. Přesná cena realizace je vždy stanovena po zpracování „návrhu/technické specifikace“.

 

 

Potřebujete nakoupit podlahové topení? Jaká bude cena?