Podlahové topení spotřeba

 1. Spotřeba energie - elektrické podlahové topení
 2. Jaké faktory spotřebu energie nejvíce ovlivňují
 3. Jaká bude spotřeba elektřiny vašeho domu
 4. Příklady spotřeby elektrické energie skutečných rodinných domů
 5. Elektrické podlahové topení největší výhody
 6. Potřebujete nakoupit podlahové topení?
 7. Podlahové topení cena →

 

Spotřeba energie - elektrické podlahové topení

Podlahové topení spotřeba

Velkoplošné topné systémy (podlahové topení) a sálavé topné systémy (sálavé panely - infrapanely) produkují (na rozdíl od konvekčních topidel, konvektorů a radiátorů s nízkým teplotním spádem) velký podíl sálavého tepla. Sálavé i velkoplošné topení zvyšuje průměrnou teplotu vnitřní obálky a vytváří podmínky k vyrovnanému rozložením teplot mezi podlahou/stropem. To je důvodem, proč je sálavé a velkoplošné topení komfortní a zároveň má nízkou spotřebu. Provozní teplotu vzduchu lze obvykle snížit o 2-3 St. C oproti konvenčním topením a to výrazně snižuje energetické nároky.
Se sálavou neboli vyzářenou formou tepla lidstvo interaguje v přírodě odjakživa, vyskytuje se v různých formách, na jeho příjem jsme pozitivně geneticky přednastaveni. Soudobé elektrické topné prvky, či celé velkoplošné topné skladby jsou na výše zmíněnou produkci tepla zaměřeny.
Elektrické přímotopné topení je přes veškeré mýty a pověry u moderních zateplených rodinných domů s malou tepelnou ztrátou nejvýhodnějším typem vytápění. Potřeba tepla je u těchto domů tak malá, že cena samotné energie již není nejdůležitější. Důležité je zohlednit pořizovací náklady, životnost a tzv. udržovací náklady (významné např. u složitých kotlů a tepelných čerpadel). Významnou vlastností je principiálně snadná přesná regulovatelnost (zvláště u přímotopných a poloakumulačních aplikací), neboť každá podlahová plocha (místnost) funguje jako samostatně regulovatelná jednotka, která „žije vlastním životem“ s velmi přesně dávkovanou spotřebou energie k udržení teplotního nastavení – beze ztrát vytvořených ve vedení nebo referenční regulací.

 

Jaké faktory spotřebu energie nejvíce ovlivňují

Obecně je skutečná spotřeba energie na vytápění u všech topných systémů závislá na těchto faktorech:

 • nejdůležitější z nich je "tepelná ztráta" vytápěného prostoru, tato veličina je přímo závislá na tepelně izolačních vlastnostech stavební konstrukce, je naprosto rozhodujícím faktorem, čím menší číslo, tím nižší spotřeba
 • na skutečné provozované vnitřní teplotě (někdo topí na 19°C, jiný na 22°C i když projektant počítal např. s obvyklými 20°C)
 • na venkovní teplotě v průběhu topné sezóny (mírná nebo extrémní zima)
 • topném režimu a provozních hodinách topení (např. využívání tzv. útlumové teploty spotřebu může výrazně snížit)
 • přesnosti regulace teploty, tzn. kvalitě a dobrému návrhu regulačních prvků
 • setrvačnosti různých topných systémů vlivem přílišné akumulace znemožňující přesné řízení teploty při teplotních ziscích

 

Jaká bude spotřeba elektřiny vašeho domu/bytu

Interaktivní pomůcka odhadu spotřeby

Výchozím údajem pro odhad spotřeby je hodnota tepelné ztráty, označuje se písmenem Q, jednotkou jsou watty nebo kilowatty Q(W). Zjednodušeně lze říci, že 1kW tepelné ztráty znamená roční spotřebu na vytápění 1MW (1000 kW). Při typické tepelné ztrátě běžného dnešního domu vyhovujícího normám 5kW bude roční spotřeba energie vašeho domu na vytápění 5MW (5000kW).

Dosaďte vaší aktuální cenu elektřiny za kWH a tepelnou ztrátu a získáte odhad spotřeby za topnou sezónu v Kč:

 

 

Výsledná hodnota spotřeby vychází z tohoto příkladového zadání:

 • jedná se o spotřebu topného systému, bez dalších spotřebičů, ohřevu TUV atd.
 • vychází z celkové tepelné ztráty prostupem stavební konstrukcí (bez ztráty větráním)
 • klimatická oblast teplá – venkovní výpočtová teplota -12st.C (závisí na lokalitě)
 • přímotopné nebo poloakumulační podlahové elektrické topení – samostatně regulované, plnohodnotná podlahová izolace

 

POZOR: Nepleťte si tepelnou ztrátu s instalovaným příkonem. Instalovaný příkon nemá se spotřebou systému řízeného regulací přímou souvislost!


Kde najdete tepelnou ztrátu

Tepelnou ztrátu (TZ) počítá projektant domu, další výpočty energetické bilance domu na TZ navazují.
Kde hodnotu TZ můžete získat: v projektu RD, nebo v dokumentaci k PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budov).

Bohužel z nejasných důvodů není TZ vždy přímo součástí projektu nebo dokumentace k PENB, přestože se jedná o základní výpočet.
V takovém případě můžete zkusit: vyžádat si TZ u projektanta RD nebo zkusit vypočítat TZ sami pomocí online kalkulátorů, např. na TZB-Info.cz.

Zhruba odhadnout TZ můžete pomocí této pomůcky:

 • Starší nezateplené objekty - 40-50 W/m3
 • Starší objekty s dodatečným zateplením - 30-40 W/m3
 • Současné novostavby - 20-30 W/m3
 • NED - 15-20 W/m3

 

Příklady spotřeby energie elektrického podlahového topení u rodinných domů

Uvedené příklady prezentují rodinné domy vybavené elektrickým podlahovým topením v podobě topných kabelů, topných rohoží, topných fólií nebo jejich kombinací a dále celkovou spotřebu elektrické energie RD s dílčí spotřebou na vytápění v souvislostech s tepelnou ztrátou, viz. provozní cena - cena za spotřebu.

Podlahové topení spotřeba RD Plzeň

 

Podlahové topení spotřeba RD Moravany

 

Podlahové topení spotřeba RD Plzeň II

 

Elektrické podlahové topení největší výhody

 • Jednoduchá instalace zvládnutelná svépomocí - pouze za asistence elektrikáře
 • Přesná regulace - v každé místnosti nastavíte na termostatu požadovanou teplotu podlahové plochy
 • Tepelná pohoda - podlahové vytápění je nejkomfortnějším zdrojem tepla; díky velké vytápěné ploše a nízké povrchové teplotě se tepelná pohoda dostaví při nižší teplotě prostoru než u konvenčních topných systémů
 • Úsporný provoz - nízká spotřeba, v porovnání s konvenčním topením, velkoplošný nízkoteplotní zdroj tepla vytváří výborný komfort při nízkých energetických nákladech
 • Mimořádná životnost - při správné aplikaci a provozování min. 40 let
 • Absolutní bezúdržbovost - bez nákladů na servis, revize, apod.
 • Novostavby - u dnešních novostaveb s malou tepelnou ztrátou jde o nejvhodnější řešení topení z hlediska poměru investičních, provozních a udržovacích nákladů
 • Rekonstrukce - nejvhodnější řešení při rekonstrukcích, topná rohož zvýší stavební výšku podlahy jen o několik milimetrů, topná fólie pouze o 0,4 mm
 • Suchá skladba - k dispozici je tzv. suchá skladba – jednoduché řešení bez mokrých procesů

 

Potřebujete nakoupit podlahové topení?