Termostat Watts 760

Představení, obsluha a instalace digitálního termostatu Watts 760

 
 

 

Watts 760 je digitální programovatelný termostat s možností PWM regulace.

Má provozní režimy: podlaha, prostor a jejich kombinace. 5 přednastavených a 2 uživatelské programy s možností až 12ti teplotních změn za den. Pokud termostat používá pouze podlahové čidlo, je možné spínat až 3600W. V případě spínání podle teploty prostoru doporučujeme omezit spínaný příkon na 2300W

Toto je digitální programovatelný termostat WATTS 760

Má display o velikosti 35x23mm a tři ovládací tlačítka. Vypínač, joystick pro pohyb v menu a výběr hodnot a tlačítko Escape pro výstup z aktuálního menu. Po stisknutí tlačítka joystick nebo escape se aktivuje podsvícení displaye. V horním řádku jsou zobrazeny symboly režimů: první ikona značí režim časovač, který po nastavenou dobu udržuje nastavenou teplotu. Druhý sluníčko je režim komfortní teploty, kdy termostat trvale udržuje komfortní teplotu. Třetí, řežim auto – funguje podle nastaveného programu. Čtvrtý je symbol útlumové teploty, kdy termostat trvale udržuje útlumovou, takzvanou noční teplotu. Další je nastavení hodin kde nastavíme čas, den v týdnu, den, měsíc a rok. Poslední je režim programování. Pod tímto řádkem se dozvíme kolikátý den v týdnu je a aktuální čas, který je zobrazen v režimu komfortní teploty, v řežimu auto a útlumové teploty. Vpravo dole vidíme požadovanou teplotu pro aktuální režim. Nad teplotou je zobrazováno několik symbolů, které upřesňují stav termostatu. A to sepnutý stav kontaktu vytápění, indikace aktivních čidel, buďto podlaha, prostor nebo kombinace, uzamčení klávesnice, ruční zásah uživatele a symbol servisního menu a časového intervalu.

Termostat obsahuje dvě nabídky pro nastavení - základní a pokročilé. Do základního menu vstoupíme, když vybereme režim timer (časovač) a přidržíme joystick 5 sekund vlevo. V základním menu můžeme volit funkci termostatu. Buďto prostorový, podlahový nebo kombinovaný. Dále pak kalibrace teplotních sond. Funkce první spuštění určená pro postupný náběh podlahového vytápění a nastavení výkonu připojeného topidla. Pro opuštění zmačkneme Escape. Do pokročilého nastavení vstoupíme, když vybereme režim komfortní teploty a přidržíme tlačítko Escape po dobu 10 sekund. V pokročilém nastavení lze vybrat tyto parametry: jazyk, teplotní stupnici, zobrazení uživatelské kalibrace čidel, zapnutí snímání teploty podlahy a nastavení teplotních limitů podlahy, typ regulace (pulsně šířková modulace nebo pevná hystereze), nastavení minimálního klidového a topného intervalu (tím termostat zamezuje častému spínání) a reset termostatu. Pro opuštění této nabídku zmáčkneme Escape.

Programování termostatu WATTS 760

V tomto programu máme možnosti vybrat z pěti přednastavených programů P1-P5 a dvou uživatelských U1 a U2. Pro ukázku zvolíme U1. Zobrazí se nám dny. Vybereme den nebo blok dnů od pondělí do pátku a nebo celý týden, pro rychlejší ukázku. Zvolíme si teplotu. Od půlnoci dáme 19°C a odsouhlasíme. Teplota od půlnoci prvního dne do zvolíme zase do půlnoci pro rychlejší zobrazení. Vždy musíme nastavit všechny dny v týdnu jinak se nastavení neuloží. Odsouhlasíme a máme nastavený uživatelský program U1. Zvolíme režim auto a v tomto režimu už bude fungovat námi nastavený program.