Termostat Aube TH 132AF

Představení, obsluha a instalace digitálního termostatu AUBE TH 132-AF

 

 

 

 

 

Toto je digitální programovatelný termostat AUBE TH 132-AF s Fuzzy logikou.

Fuzzy logika zajistí, aby se topení včas spustilo a dosáhlo teploty v požadovaný čas. Termostat má dvě teplotní čidla, prostorové - pod krytem přístroje a podlahové - pro omezení teploty podlahy. Termostat spíná maximálně 15A, ale pro přesnost regulace doporučujeme odporovou zátěž do 10A.

Termostat má přehledně uspořádaný display, kde je nahoře znázorněn čas a den. Pod čarou vidíme aktuální teplotu a zvolený provozní režim. Momentálně manuální. Ukazatel vytápění nám znázorňuje procento energie přiváděné do systému vytápění k udržení požadované teploty. Dole se zobrazuje číslo, nebo lépe fáze programu.

Tlačítky vlevo nastavíme den, hodiny, minuty, tlačítko programování, vymazání programu a tlačítkem mode/return volíme provozní režim nebo vystoupíme z režimu programování. Tlačítky vpravo nastavíme komfortní teplotu (např. 21 °C), úspornou teplotu (19°C) a poslední nastavíme udržovací teplotu (například pro případ dovolené). Lze tady nastavit také v této zdířce, pokud zmáčkneme, tak se nám objeví maximální teplota podlahy (nastavíme například na 27°C) a opustíme tlačítkem mode/return.

Programování termostatu AUBE TH 132-AF

Zmáčkneme tlačítko pgm (program) a volíme den, lze zvolit všechny dny v týdnu, když zmáčkneme tlačítko po dobu tří sekund. První čas volíme čas kdy vstáváme (necháme na 7:00 hodin). Zmačkneme tlačítko program, volíme druhý čas, to je odchod do práce. Takže zvolíme hodinu ( např. na 10:00), třetí čas je návrat z práce (nastavíme 17:00) a poslední čas je čas kdy půjdeme spát. Programování opustíme tlačítkem mode/return a dalším stiskem zvolíme funkci program.

Nyní si ukážeme instalaci termostatu AUBE TH 132-AF

Na zadní straně máme svorky od 1 do 7. Na svorky 1 a 5 připojíme přívodní kabel, na svorku 2 a 4 připojíme zátěž, tedy topný kabel. Na svorky 6 a 7 připojíme kabelové čidlo. Tady pozor. Kabelové čidlo má barevně označené vodiče, modrý a hnědý. V návodu se píše, že modrý a hnědý připojíme na zátěž na 3 a 4. Je třeba ohlídat, aby se tyto dva kabely mezi sebou neprohodily. Případně proměřit kabelové čidlo. Při 20°C by mělo mít odpor 12,5kOhm.

Dále je v balení filtr proudového rázu, ten použijeme v případě, že připojíme zátěž přes stykač a v tomto případě filtr zapojíme co nejblíže cívce stykače.

Nyní přistoupíme k samotnému zapojení.

Zavedeme do připraveného krku podlahovou sondu, aby nám zajela co nejdál a snímala skutečnou teplotu. Pak provedeme měření. Před i po pokládce každého kabelu, či topné rohože, by jsme měli provádět měření. Nyní si změříme odpor topného okruhu. Naměřenou hodnotu zapíšeme do záručního listu. To samé platí u kabelu s ochranným opletením. Měříme izolační stav a u kabelu bez ochranného opletení, měříme unikající proud. Všechny tyto hodnoty zapíšeme do záručního listu.

Nalisujeme si dutinky. Přistoupíme k zapojení. Musíme vložit rámeček. Zapojíme čidlo, na polaritě nezáleží. Dále zapojíme topný okruh a přívodní kabel. Před vložením čelního panelu nastavíme tyto dva přepínače. První nám spíná včasný start. Pokud chceme aby tato funkce fungovala, nastavíme vypínač do polohy ON. Druhá nám konfiguruje výchozí nastavení teploty a to buď ve °C a nebo °F. Výchozí nastavení je °C. Zde je šroubek, který po zasunutí termostatu dotáhneme. Termostat je nyní připrav k provozu.