Termostat EBERLE FIT 3U

Představení a obsluha digitálního termostatu EBERLE FIT 3U

 

 

Tento termostat má barevně podsvícený display o velikosti 45x30mm, který  zobrazuje aktuální den,aktuální teplotu v místnosti, režim v kterém se momentálně nachází, čas a plamínek, který značí sepnutý stav kontaktu vytápění. Pokud bliká, je odpojen od výkonového modulu nebo je bez napětí.

Čelní panel se dá odejmout a programovat v klidu v křesle.

Tl menu vstoupíme do hlavní nabídky, kde se pohybujeme pomocí tlačítek + -. V hlavním menu je možné volit tyto režimy, auto,  man. režim, časovač, dovolená, režim doma a ještě tu najdeme uživatelské a servisní nastavení.

V režimu auto funguje regulace teploty podle přednastavených profilů, lze měnit teplotu až do následující události a to tl + - .

Man režim funguje jako nastavení stálé teploty.

Režim časovač nám umožní nastavit požadovanou teplotu na určitý čas max 23 h.

V režimu dovolená máme možnost nastavit požadovanou teplotu od do určitého datumu.

 V režimu doma bude termostat regulován podle zde nastaveného programu. Program je stejný pro všechny dny. To je vhodné například pro případ nemoci.

V uživatelském nastavení volíme program, nastavení událostí tzn (programování), nastavení hodin, vyp topení kdy je regulátor stále pod napětím a může zasáhnout protimrazová ochrana. Dále pak změna letního/zimního času, zámek kláves, teplotní limity min/max, hodinová cena za energii,spotřeba energie za poslední 2 dny, týden, měsíc, rok, čtení nastavené teploty to je,že můžeme volit zobrazenou teplotu na základním display ato aktuální teplotu v místnosti nebo námi požadovanou teplotu. Dále zde nastavíme podsvícení, jazyk, info (o regulátoru) a reset (pouze uživatelské nastavení).

Pro přístup do servisního nastavení musíme zadat kód 7,který platí 1 hodinu. V servisním menu můžeme nastavit aplikaci, kontrolní režim (PWM) , teplotní limit podlahy mim/max, prodlev zap (po vypnutí bude regulátor čekat tuto dobu než se znovu zapne, ochrana ventilů (pro teplovodní topení) , optimální start, ventil normálně otevřeno (pro teplovodní topení) , reset počítadla energie, teplota podlahy (pro servisní účely) a reset všech nastavení.

Programování (upravení přednastaveného programu) . Každá událost může být zkrácena k předcházející nebo až k 00:00 h. Každá událost může být prodloužena až do 23:50 h a pak až do následujícího dne. Stiskem klávesy + nebo - při >>> je možné seřídit čas. Maximálně je k dispozici 9 událostí. První číslice označuje aktuální událost. Události mohou být nastaveny pro blok dnů. Pro ukončení programování stiskněte menu.