ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ

 • Sortiment podle použití

  Sortiment podlahového topení

  Koupelna, kuchyně, chodba, novostavba, starý dům nebo protimrazová ochrana?

 • Sortiment podle skladby

  Sortiment podle skladby

  Kam to bude - pod dlažbu, do betonu, anhydritu nebo nasucho?

 • Topné kabely

  Topné kabely

  Nejlevnější cesta k podlahovému topení, do betonu, anhydritu, pod dlažbu.

 • Topné rohože

  Topné rohože

  Opravdu rychlá a snadná pokládka. Nejoblíbenější topný prvek.

 • Topné folie

  Topné fólie

  Nepřekonatelná pod plovoucí podlahy. Šetrná ke krytině, skvěle regulovatelná.

 • Regulace

  Regulace

  Na přesnosti záleží. Regulační termostaty klasické, bezdrátové i WiFi.

 • Skladby podlah

  Skladby podlah

  Nejpoužívanější doporučené aplikace elektrického podlahového topení. Orientační ceny za m2.

 • Jak na to

  jak na to

  Co byste měli vědět. Jak postupovat při návrhu a přípravě.

 • Podlahové topení spotřeba

  Podlahové topení spotřeba

  Jaká bude spotřeba energie ve vašem domě nebo bytě a co ji ovlivňuje?

 • Podlahové topení cena

  Podlahové topení cena

  Cena za podlahové topení se liší v závislosti na skladbě podlahy a topném prvku.

 • Diskuze

  Diskuze od roku 2008.

  Moderovaná diskuze o všem co se týká elektrického podlahového topení. Od roku 2008.

Znáte nejpodstatnější výhody elektrického podlahového topení?

 • Jednoduchá instalace zvládnutelná svépomocí - pouze za asistence elektrikáře
 • Přesná regulace - v každé místnosti na termostatu nastavíte požadovanou teplotu i útlum v době nepřítomnosti
 • Tepelná pohoda - podlahové vytápění je nejkomfortnějším zdrojem tepla; díky velké vytápěné ploše a nízké povrchové teplotě se tepelná pohoda dostaví při nižší teplotě prostoru než u konvenčních topných systémů
 • Úsporný provoz v porovnání s konvenčním topením vyplývající z výše uvedeného v bodě 2. a 3.
 • Mimořádná životnost - při správné aplikaci a provozování min. 40 let
 • Absolutní bezúdržbovost - bez nákladů na servis, revize, apod.
 • U NED - nízkoenergetické domy - nejvhodnější řešení topení z hlediska poměru investičních a provozních nákladů
 • Rekonstrukce - nejvhodnější řešení při rekonstrukcích, topná rohož zvýší stavební výšku podlahy jen o několik milimetrů
 • Nižší cena elektrického proudu - instalací elektrického podlahového topení získáte při splnění podmínek distributora přímotopný tarif, např. D57d nebo starší D45d. Cena za kWh je u tohoto tarifu téměř poloviční v porovnáním s průměrnou sazbou pro domácnosti, za tuto cenu pak domácnost odebírá elektřinu pro všechny spotřebiče (ohřev teplé užitkové vody, světlo, pračka, myčka, vaření). Roční úspora pak může činit téměř 50% běžného účtu za elektřinu.

 

Elektrické podlahové topení - stále na vrcholu

Elektrické podlahové topení

Výše zmíněné výhody zajišťují ePT dlouhodobou a stabilní popularitu. Obliba elektrického podlahového topení neklesá ani v divokých „postkovidových“ energetických dobách akcelerovaných válkou, inflací a emisními povolenkami. Zákazníci dnes více než dříve oceňují jeho jednoduchou instalaci zvládnutelnou i svépomocí, bezproblémový a hlavně bezdohledový provoz s nulovými udržovacími náklady i servisem a v porovnání s teplovodními systémy konečně objevili také kouzlo luxusu dokonalé regulace s vlastním přesným nastavením každé místnosti.

 

 

 

Elektrické podlahové topení do koupelny

Elektrické podlahové topení - topná rohož

Opravdovým tradičním šlágrem je elektrické podlahové topení v koupelnách. Nejde jen o fakt, že "podlahovka" je v koupelně ideálním topením, ale také o praktický a ekonomický smysl takovéto aplikace. Správně navržené a nainstalované ePT bez akumulace je schopné reagovat během několika minut a poskytnout tak kýžený luxus vždy v době, kdy je to skutečně potřeba (mimo hlavní topnou sezónu, třeba v létě) a to s velmi nízkými náklady na provoz. Nejednou jsme také "přistihli" zákazníky, kteří elektrické podlahové topení v koupelně instalují nad teplovodní podlahový systém, často právě z důvodu jeho nepoužitelnosti mimo topnou sezónu ...

Elektrické podlahové topení pro rekonstrukce

U rekonstrukcí je elektrická podlahovka pochopitelným lídrem, díky své minimální stavební výšce je zástavba topného prvku proveditelná téměř za každých okolností, u suché skladby pod plovoucími typy podlah je navýšení pouze 0,6 mm. S pomocí originálních doplňkových tepelných izolací lze zajistit dobrou funkci i ve skladbách, kde není místo pro izolaci plnohodnotnou.

 

Elektrické podlahové topení do novostavby

Elektrické podlahové topení - topná folie

Potěšitelné je, že přestože legislativa pro výpočet energetické části novostaveb hází v naší zemi od roku 2020 vlastní přísnou interpretací konverzního faktoru pro výpočet neobnovitelné primární energie (NPE) elektrickému topení klacky pod nohy, a elektrické topení tak již nemůže být bez doprovodných technologií hlavním zdrojem tepla (vše vychází z požadavku směrnice Evropského parlamentu na výstavbu "Nearly zero-energy buildings - NZEB" - budov s téměř nulovou spotřebou energie platné od 1. ledna 2020), snaží se investoři a projektanti tuto překážku překonat a výpočet provést tak, aby se oblíbené a funkční elektrické vytápění s nejmenší měrnou spotřebou energie vlivem dokonale přesné regulace mohlo znovu stát legálním zdrojem tepla.
Kdo ví, proč je jízda protěžovaným elektrickým autem zelená a z pohledu emisí CO2 bezemisní a naproti tomu elektrické vytápění penalizováno nejvyšším konverzním faktorem, když je obé poháněno primární elektrickou energií ze stejného mixu? Zřejmě jen strůjci GreenDealu, politici a lobbisté.
Ale pojďme od toho a podívejme se, jakými systémy doplněnými k elektrickému topení projektanti od roku 2020 bojovali v průkazech energetické náročnosti s legalizací elektrického vytápění, v závislosti na typu stavby to nejčastěji byla kombinace těchto možností:

Elektrické podlahové topení + krbová kamna
Elektrické podlahové topení + fotovoltaika
Elektrické podlahové topení + rekuperace
Elektrické podlahové topení + zónovaní objektu
Elektrické podlahové topení + tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (klimatizace)
Elektrické podlahové topení + tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (multisplitová jednotka) 


Podlahové topení skladby podlah

Účinnost podle typu topných komponent

Elektrické podlahové topení - topný kabel

Nejlevnější cestou k elektrickému podlahovému topení je "topný kabel". Jde o tradiční topný prvek, který se v odlišných specifikacích používá v různých místech různých podlahových skladeb, vždy v "mokré" skladbě, protože topný okruh musí být vždy dokonale obalený stavební směsí. Měrný výkon topení se tvoří výběrem lineárního výkonu kabelu a velikostí roztečí při pokládce. Jedinou nevýhodou topného kabelu je větší pracnost při instalaci. Tuto nevýhodu plně řeší "topná rohož", což je vlastně topný kabel fixovaný na lepící tkanině nebo pásku. Měrný výkon je zde daný a proto se vybírá topná rohož vždy pro konkrétní použití. Vyšší sofistikovanosti výrobku odpovídá také vyšší cena v porovnání s topným kabelem. Pro aplikace suchou cestou je pak určena "topná fólie", tenký film vyplněný karbonovými topnými pásky. Nejčastěji se folie používá pro přímotopné podlahové topení pod plovoucí podlahy.

Pro ePT se topné komponenty volí podle skladby podlahy a podlahové krytiny, ale možné je to i obráceně, tedy přizpůsobit podlahovou skladbu zamýšlenému topnému prvku. Je zcela zbytečné a zcestné tvrdit, že jediná, nejlepší, nejúspornější a nejvíce "cool" je topná komponenta "X", např. topná fólie, protože to není pravda. V podlahové skladbě se teplo šíří vedením, odborně řečeno kondukcí. Vedení je způsob šíření tepla v pevných tělesech, jejichž různé části mají různé teploty a postupně dochází k jejich vyrovnání. V podlahové skladbě, kde jsou jednotlivé vrstvy v kontaktu, se teplo šíří vedením cestou nejmenšího odporu, tedy do prostoru, protože pod podlahou je skladba opatřena tepelnou izolací s vysokým tepelným odporem. Tím kdo předává teplo do prostoru, tedy emitorem tepla není topná komponenta, ale celá podlahová deska, respektive krytina (dle typu skladby). Tepelná energie je v závislosti na teplotě desky částečně vyzářena sáláním a částečně vydána velkoplošnou konvekcí (ohřevem vzduchu). Je-li zdrojem ohřevu topný kabel, topná rohož, topná folie nebo třeba ohýnek pod podlahou je úplně jedno. Chování celé skladby se řídí základními fyzikálními principy šíření tepla. Elektrická přímotopná zařízení mají všechna téměř 100% účinnost. Poměr vyzářeného (infra) a konvekčního tepla závisí na teplotě podlahy a nikdy ne na tom, že je topný prvek v "šesté generaci", "nejvíc karbon" nebo "nejvíc cool". Jediné na čem záleží je správné umístění konkrétního topného prvku v dané skladbě, jeho optimální výkonová dimenzace a přirozeně také kvalita a životnost topného prvku.