Výhody podlahového topení

Elektrické podlahové topení - informace, výhody, použití

Podlahové topení

Tepelná pohoda

Pozitivní vlastností podlahového topení obecně je velmi dobrá tepelná pohoda, daná velkou topnou plochou s nízkou povrchovou teplotou a rovnoměrným rozložením tepla v celém vytápěném objemu. To umožňuje vytápět místnosti na teplotu o něco nižší (2-3 stupně Celsia) než u klasického topení, a to znamená úsporu energie. Podlahové topení neomezuje interiér, z tohoto důvodu je vhodné i pro historické objekty. U podlahového topení dochází jen k minimálnímu víření vzduchu a proto je vhodnější pro osoby s dýchacími obtížemi.

Výhody elektrického podlahového topení 

Elektrické podlahové topení, varianta podlahového vytápění, přináší nesporné výhody a také některá specifika. Mezi argumenty, proč si pořídit právě tento typ vytápění, patří především bezesporu nízké pořizovací náklady topných elementů a s nimi spojená velmi reálná možnost přípravy a instalace topných kabelů nebo rohoží svépomocí. Zvládne ji s kvalifikovaným elektrikářem asi každý (vlastní zkušenost autorů tohoto webu). Podstatná je i rychlost přípravy topných prvků. Velmi dobře využitelnou vlastností je neomezená flexibilita rozložení topidel, což v praxi znamená příležitost pro vytváření zón s tepelnými štíty, nebo zhuštění smyček kabelu v místech se zvýšeným předpokladem pro prochládání a s tím spojenou kondenzaci vlhkosti vlivem vzniku rosného bodu (severní roh domu apod., velmi přínosné pro staré domy!). Dále připočtěme nulové náklady na údržbu elektrického podlahového topení, a to při předpokládané minimálně 30ti leté životnosti topných elementů. Přínosem jsou i rozsáhlé možnosti regulace, kdy na jedné straně lze jedním regulátorem řídit celý dům s několika místnostmi najednou, nebo naopak regulovat každou místnost i v čase samostatně, což přináší další úspory energie. Vžitá pověra, že topný kabel nebo rohož při poškození nelze opravit není namístě, prostřednictvím sad pro opravu kabelů tato možnost existuje a i když je při opravě zásah do podlahy nepříjemný, oprava možná je. Pokud se vyskytne závada na elektrickém podlahovém topení, je to problém, protože podlaha přestane topit. Pokud se ale vyskytne v podlahovém topení teplovodním, je to neštěstí. Voda v porušeném teplovodním vedení může na objektu napáchat velké škody.

Instalace podlahového topení - topné kabely, topné rohože

Elektrické podlahové topení instalujeme do nosné vrstvy podlahy a to s její různou výškou podle potřeby na akumulaci. Silnější vrstva podlahy znamená vyšší akumulaci tepla, což mimo jiné znamená, že díky akumulaci dokáže vykrýt i desítky minut dlouhé přerušení dodávky energie způsobené vypínáním elektrického proudu v přímotopném tarifu HDO. Topné kabely nebo rohože se umísťují do vrstvy betonové směsi, nebo ještě lépe, vzhledem k lepší tepelné vodivosti materiálu, do vrstvy anhydritové. Zalití topných elementů anhydritovou směsí je také ke kabelům nebo rohožím podstatně šetrnější. Topné rohože mohou být také umístěny přímo pod nášlapnou vrstvou podlahy, např. dlažbou. Teplotní reakce takovéto instalace jsou pak nesrovnatelně rychlejší a akumulace podstatně nižší.

Podlahové topení pod plovoucí podlahu - topné fólie 

Pro laminátové a dřevěné plovoucí podlahy jsou určeny topné fólie. Laminátová plovoucí podlaha  je na dotyk chladná a je tedy vhodné pro příjemný pocit prostor podlahou vytápět nebo jí využít jen jako doplňkový zdroj tepla, tak aby plocha podlahy nestudila. Topné fólie jsou nejvhodnějším řešením. Topné fólie se instalují přímo pod plovoucí podlahu, nezvyšují stavební výšku podlahy a jejich montáž je natolik jednoduchá, že jí mohou stavebníci instalovat svépomocí.

Podlahové topení - příklady použití

Elegantní je použití elektrického podlahového topení jako hlavního zdroje vytápění v nízkoenergetickém objektu, kdy kompletní pořizovací náklady elektrického podlahového vytápění odpovídají cenou, řečeno s nadsázkou, jednomu většímu radiátoru pro ústřední topení. Přesto získáme vyvážený, sálavý zdroj tepla vytvářející vynikající tepelnou pohodu při rozumné teplotě ve vytápěné místnosti. Díky velké topné ploše a nízké povrchové teplotě je v takovém objektu spotřeba energie velice nízká. Další příklad téměř ideálního použití elektricky vytápěné podlahy v objektu s vyšším energetickým nárokem je v kombinaci se zdrojem přímého tepla - krbovými kamny, nebo krbovou vložkou apod. Topná podlaha slouží k temperování domu nebo místnosti na určenou základní teplotu, a na komfortní teplotu, kde se podstatně zvyšují energetické nároky, dotápíme třeba právě kamny. U elektrické topné podlahy můžeme v podobných případech využít s úspěchem tzv. samoregulačního efektu: topnou podlahu udržuje termostat prostřednictvím podlahového čidla na konstantní teplotě, tím v podlaze nedochází ke zbytečným energeticky náročným teplotním výkyvům. Přesto ale k regulaci dochází, protože se při poklesu teploty v místnosti podlaha více ochlazuje a zahřívací cykly topného elementu se spouštějí častěji (a naopak) právě proto, aby se teplota uvnitř podlahy udržela na stálé teplotě, a tím se do značné míry reguluje i teplota ve vytápěné místnosti.

David Bláha, Podlahové topení