Podlahové vytápění

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ - VÝHODY

INSTALACE TOPNÝCH KABELŮ A ROHOŽÍ

TOPNÉ KABELY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

TOPNÉ ROHOŽE PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

TOPNÉ FÓLIE PRO LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

TOPNÉ KABELY PRO OCHRANU POTRUBÍ PROTI ZAMRZÁNÍ

TOPNÉ KABELY - ROZDĚLENÍ PODLE POUŽITÍ

TOPNÉ ROHOŽE - ROZDĚLENÍ

ZVLÁŠTNÍ INSTALACE - ODSTRANĚNÍ ROSNÉHO BODU ZDIVA

UKÁZKY REALIZACE TOPNÝCH PODLAH (beton, anhydrit)

 

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - VÝHODY

 • díky teplu od podlahy nižší teplota interiéru při zachování dobré tepelné pohody vhodným rozložením poměru teplot u podlahy a stropu - nižší náklady na energii díky nižší teplotě v místnosti
 • nízká povrchová teplota podlahy díky velké topné ploše
 • produkuje sálavé teplo
 • samoregulační efekt: elektrické podlahové topení je také vhodné k temperování domu na určenou základní teplotu (dotápění krbem nebo krbovými kamny na teplotu komfortní)
 • rychlá montáž a nízké náklady
 • dlouhá životnost, bez nákladů na údržbu
 • podlahové topení neomezuje interiér, vhodné do historických objektů
 • kvalita vzduchu: díky nízké povrchové teplotě podlahy nedochází k pálení částic prachu, dochází jen k minimálnímu stoupání teplého vzduchu

» zpět

 

INSTALACE TOPNÝCH KABELŮ A ROHOŽÍ

 • instalují se vždy do materiálu s dobrou tepelnou vodivostí - betonová vrstva, anhydritová vrstva (topné kabely), nebo na tuto vrstvu pod podlahovou krytinu - ideálně pod dlažbu (topné rohože)
 • topný prvek se umístí do topné vrstvy podle požadavku na tepelnou akumulaci buď přímo pod povrchovou úpravu (dlažba) nebo do nosné vrsty případně pod ní, instalací pod dlažbu bude systém rychle reagovat na požadované změny teplot avšak nebude schopen ve větší míře překlenovat svojí akumulací přerušení dodávky energie, např. HDO řízením tarifních sazeb, takový systém je vhodný pro koupelny a místa, kde potřebujeme ohřívat podlahu velmi rychle na kratší časový úsek např. teplá dlažba v koupelně ráno a večer, není vhodná pro hlavní vytápění místností
 • umístění kabelů nebo rohoží do nosné vrstvy podlahy umožňuje lépe využít akumulace této vrsty a záleží tedy na její tloušťce kolik je schopna naakumulovat, dělí se na přímotopné (4-6 cm), poloakumulační (7-12 cm) a akumulační (více než 12 cm)
 • čím větší výška akumulační vrstvy, tím lze při instalaci využít vyšších výkonů topných soustav (W/m2), čím vyšší dodávaný výkon do takové podlahy, tím rychlejší náhřev a reakce soustavy při opětovném nástupu na komfortní teplotu (např. v nepřítomnosti). V takovémto případě je vhodné používat pokročilou regulaci s Fuzzy-logikou, která se postará o včasný náhřev plochy tak, aby bylo dosaženo teploty prostoru ve stanovený čas.

» zpět

 

TOPNÉ KABELY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Výhodou topných kabelů je flexibilita jejich instalace, lze realizovat bez komlikací jakékoli interiéry se složitou strukturou (rohy zakřivení), připadně různou roztečí kabelu na různých místech nastavit rozdílný výkon (teplotu), např. tepelné clony u oken a dveří apod. Topné kabely mají nížší pořizovací náklady oproti rohožím, jednoduchá fixace při instalaci do betonových podlah fixací na kari síť, pokud je vyžadována pro statiku podlahy, případně fixací na tepelnou izolaci a to zejména u anhydritových podlah kdy je kabel šetrně zalit anhydritovou směsí. Topné kabely jsou dostupné v jednožilovém provedení u kterého je nutno zabezpečit uzavření smyčky do výchozího bodu, při uvážené realizaci to nebývá problém. Druhou variantou je dvoužilový kabel, kde je na začátku kabelu současně i konec pro zapojení regulace, v takovém případě není potřeba řešit návrat konce kabelu a instaluje se rovnoměrně s dodržením plánovaných roztečí až na konec topné plochy. Výhodou je, že takový kabel je už dodáván na cívce z které se snadno odvíjí a instalace je opět rychlejší a méně komlikovaná.
» zpět

 

TOPNÉ ROHOŽE PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Topné rohože jsou v podstatě topné kabely již z výroby připevněné na nosnou tkaninu, tak je zabezpečena přesná rozteč topného kabelu a tedy i skutečně rychlá instalace. Topná plocha je odvíjením rohože (nejčastěji 50 cm) pokryta za několik minut, a to hlavně při použítí dvoužilového kabelu, kde není potřeba řešit návrat konce kabelu a tak se instaluje rovnoměrně až do konce topné plochy. Topné rohože jsou daleko vhodnější pro instalaci přímo pod finální krytinu podlahy, protože dokonalou fixací kabelu v rohoži nedochází k nežádoucímu pohybu, některé rohože mají dokonce samolepicí plochu pro fixaci k podkladu.
» zpět

 

TOPNÉ FÓLIE PRO LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Elektrické topné folie ECOFILM jsou nejvhodnějším řešením pro podlahové vytápění pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy. Folie může plnit jak funkci komfortní teplé podlahy, tak i hlavního vytápění v místnosti. Vše je závislé pouze na technických parametrech objektu a požadavcích uživatele. Díky minimální tloušťce topné folie (0,4mm), nedochází k žádnému navýšení konstrukce podlahy a proto folie mohou být instalovány v celé ploše, nebo pouze v místech, kde uživatel požaduje temperovat podlahu (před kuchyňskou linkou, před sedací soupravou v pokoji, apod.).

Topné fólie pro svépomocnou instalaci podlahového topení 60W/m2

- vhodné pro temperaci plovoucí podlahy - podlaha není studená - teplota cca 25 °C. Vzhledem k nízkému výkonu je možné folie provozovat bez termostatu, podlaha se však déle zahřívá (cca 60 minut).

Topné fólie pro svépomocnou instalaci podlahového topení 80W/m2

- vhodné pro temperaci i vytápění - teplota podlahy cca 27-30 °C. Vzhledem k vyššímu výkonu je možné folie použít i pro vytápění a také podlaha se zahřívá rychleji (cca 40 minut), folie však doporučujeme provozovat s termostatem s podlahovou sondou.
» zpět

 

TOPNÉ KABELY PRO OCHRANU PROTI ZAMRZÁNÍ

Topné kabely pro ochranu zamrzání potrubí

Zamrzání potrubí během zimního období, způsobuje mnoha uživatelům řadu potíží. Jedná se zejména o vodovodní potrubí, ztuhnout nebo zamrzat však mohou i jiné kapaliny, používané v nejrůznějších průmyslových technologiiích. Při déle trvajících mrazech může promrznout i velmi dobře zaizolované potrubí. Spolehlivým řešením, zabraňujícím promrzání, je dodatečný ohřev potrubí jiným zdrojem. Topné kabely jsou snadným a spolehlivým řešením pro ochranu proti zamrzání potubí. Jsou vhodné pro kovové i plastové potrubí a díky vestavěnému termostatu pracují zcela automaticky a úsporně. Pokud už dojde k zamrznutí, jedná se většinou o velmi složitou situaci. Proto využijte naše topné kabely, jsou připraveny pro jednoduchou montáž a zajistí Vám trvalou ochranu proti zamrznutí.

Ochrana proti zamrznutí potrubí  >>>

 

TOPNÉ KABELY - ROZDĚLENÍ PODLE POUŽITÍ

Topné kabely v sadě pro svépomocnou instalaci

- sady pro podlahové topení s topným okruhem a analogovým termostatem. Instalace kabelového okruhu je pracnější, než instalace topné rohože, kabel je však flexibilnější - vhodný pro atypické nebo členité tvary podlah, zakulacené rohové vany a sprchové kouty atp.

Topné kabely jednožilové s ochranným opletením 10W/m

- kabely vhodné do vlhkých prostor i běžných místností s instalací do lepícího tmelu pod dlažbu

Topné kabely jednožilové s ochranným opletením 15W/m

- kabely vhodné do vlhkých prostor i běžných místností s instalací do betonu tl. 4-6 cm.

Topné kabely dvoužilové s ochranným opletením ADSV

- kabely vhodné do vlhkých prostor i běžných místností s instalací do lepícího tmelu pod dlažbu nebo do betonu tl. 4-6 cm
» zpět

 

TOPNÉ ROHOŽE - ROZDĚLENÍ

Označení 80W/m2 100W/m2 150W/m2 160W/m2 průměr kabelu (mm)
Sady pro svépomocnou  instalaci     3-4
LDTS dvoužilové, lepící pásky   3-4
CM dvoužilové ultratenké, lepící pásky       2.5-2.7
LPSV jednožilové, lepící pásky       4,5-5,1
LD jednožilové, lepící pásky       3.0-3.4

 

Topné rohože v sadě pro svépomocnou instalaci

- komfortní sada pro podlahové vytápění s topnou rohoží a digitálním programovatelným termostatem. Instalace topné rohože je velmi snadná, je však vhodná spíše pro plochy pravidelného tvaru

Topné rohože jednožilové s ochranným opletením LD 160 W/m2

- kabely se samolepící páskou vhodné do vlhkých prostor i běžných místností s instalací do lepícího tmelu pod dlažbu

Topné rohože dvoužilové s ochranným opletením LDTS

- topné rohože s dvoužilovým topným kabelem určené zejména pro mírně akumulační topné podlahy, k uložení do vrstvy betonu (4 cm). Topný kabel má ochranné opletení pro instalace do vlhkých místností

Samolepicí topné rohože dvoužilové s opletením LSDTS

- topná rohož je určena pro tenkovrstvé systémy (do tmelu pod dlažbu), zejména do vlhkých (koupelny, prádelny) ale i běžných místností. Tkanina rohože je opatřena vrstvou speciálního lepidla, lepí celá plocha rohože - je ideální k fixaci např. na původní dlažbu při rekonstrukci. Podmínkou pro bezproblémovou instalaci je dokonale očištěný podklad
» zpět

 

ZVLÁŠTNÍ INSTALACE - ODSTRANĚNÍ ROSNÉHO BODU ZDIVA

Topné kabely a rohože lze uváženě použít pro ohřev míst zděných kostrukcí tam, kde by mohlo docházet ke vzniku rosného bodu obzvlášť u kamenných budov, případně k ohřevu částí staveb kde je zapotřebí zabezpečit jejich odvlhčení, přiměřená teplota zdiva významě napomáhá vysušování a zdlouhodobého hlediska i k trvalému udržení příznivého stavu neizolovaných budov.
» zpět

 

UKÁZKY REALIZACE TOPNÝCH PODLAH (beton, anhydrit)

 • ukázka realizace topné podlahy topnými kabely PSV: příprava pro betonovou podlahu

topné kabely instalované na kari síti ochrana topných kabelů před poškozením při instalaci topný kabel - detail přípravy pro podlahové čidlo

rozteč topného kabelu shodná s roztečí kari sítě pravidelné smyčky topného kabelu

 • ukázka realizace topné podlahy topnými kabely PSV: příprava pro anhydritovou podlahu

topný kabel na izolaci prostup dilatační spárou lití anhydritové podlahy s topnými kabely

lití anhydritu na připravenou topnou podlahu lití podlahy s topnými kabely