PODLAHOVÉ TOPENÍ PRO ENERGETICKY NÁROČNÉ STAVBY A BYTY

Energeticky náročné místnosti s vysokou tepelnou ztrátou vyžadují zpravidla i vyšší měrný příkon (výkon) 120 - 160W/m2. Vyšší měrný výkon poskytuje příjemně rychlou dynamiku náhřevu a v systému řízeném regulací nezpůsobuje vyšší spotřebu, protože topí kratší dobu. Při návrhu podlahového topení jako hlavního zdroje tepla je vždy rozhodující výpočet tepelných ztrát a návrh projektanta. Vždy zohledněte kombinaci požadovaného výkonu, skladby podlahy a doporučení výrobce krytiny.

TOPNÝ KABEL ● TOPNÁ ROHOŽ
Topné kabely a topné rohože se instalují do vrstvy flexibilního tmelu nebo betonové mazaniny.

  • Topný kabel - nejlevnější cesta k elektrickému podlahovému topení, nevýhodou topného kabelu je větší pracnost při instalaci, měrný výkon topení se tvoří výběrem lineárního výkonu kabelu a velikostí roztečí při pokládce, příklad: topný kabel s výkonem 10W/m instalovaný s roztečemi 10 cm poskytne plošný měrný výkon cca 100W/m2
  • Topná rohož - nejoblíbenější topný prvek, jednoduchá pokládka - v principu topný kabel fixovaný na lepící tkanině nebo pásku, měrný výkon je zde daný a proto se vybírá topná rohož vždy pro konkrétní použití, vyšší cena proti topnému kabelu